Aplikuj o pracę

Już tylko jeden krok dzieli Cię od wysłania do nas aplikacji o pracę!  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w języku angielskim na adres rekrutacja@amplihr.pl lub poprzez formularz kontaktowy, dostępny poniżej. Bardzo prosimy uważnie wypełnić wszystkie pola formularza oraz dodać odpowiednie pliki w załącznikach.

    Dodaj swoje CV
    Dodaj inne dokumenty (plik doc, docx, jpeg, jpg, pdf)
    Dodaj swoje zdjęcie (plik jpg, jpeg - maks. 1 MB)

    Administratorem danych osobowych jest Firma Ampli HR Łukasz Liszczuk z siedzibą w Krakowie (31-752) przy ulicy Łowińskiego 7E/214, nr wpisu do rejestru agencji zatrudnienia KRAZ nr 14674. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: tel. 12 307 30 30, adres e-mail: dane@amplihr.pl. Udostępnione dane osobowe przetwarzane są dla celów udziału w procesie rekrutacji na  dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia osobnej zgody, również dla celów przyszłych rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi  zgoda, jak również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (art. 221). Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, że udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy. Dla zaproponowania odpowiedniej oferty pracy, wstępna analiza aplikacji kandydatów może odbywać się elektronicznie lub w zautomatyzowany sposób. Odbiorcami udostępnionych danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty współpracujące (w tym kontrahenci i pracodawcy, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji) jak również organy administracji publicznej, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności. Dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania aktualnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia osobnej zgody również na czas trwania przyszłych rekrutacji, a w razie wycofania zgody nie dłużej niż do dnia poinformowania administratora o tym fakcie. Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do bycia zapomnianym oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek udziału w procesie rekrutacji.

    Facebook